Optimaliseer menselijk kapitaal, maak jouw organisatie aantrekkelijk voor toptalent en behaal meer resultaat met positief leiderschap.

Een voorbeeld uit de praktijk:

“Eén van onze klanten, gespecialiseerd in het handhaven en controleren van richtlijnen en kwaliteitsvereisten, is van oudsher een proces-ingericht bedrijf. Nu steeds meer processen worden geauto­matiseerd, komt de focus steeds meer te liggen op het analyseren van data. De overstap van een proces-gedreven naar een data-gedreven organisatie heeft veel impact. Op de organisatiestructuur, maar ook op de medwerkers zelf. Hun dagelijkse werkzaamheden veranderen en ze missen de expertise om mee te gaan in die verandering. Medewerkers vragen zich af ‘wat betekent dit voor mijn werk? Ben ik wel geschikt voor een data-driven organisatie? En wil ik dit eigenlijk wel?’

Anno nu een bekend scenario voor veel organisaties. Als strategisch partner kan VeRecHR van grote toegevoegde waarde zijn in een dergelijk verandertraject. Denk aan het coachen van leidinggevenden én hun teams, het opzetten van opleidings­trajecten voor medewerkers en het vinden van nieuwe experts.

‘War
for
Talent’

Elke succesvolle ondernemer weet: jouw mensen zijn je belangrijkste kapitaal. Dat snappen wij bij VeRecHR als geen ander. Als allround strategisch partner op het gebied van coaching, HR en recruitment komen wij in beeld om (toekomstige) medewerkers en daarmee uiteindelijk ook de organisatie zelf in actiemodus te krijgen.

Optimaliseer menselijk kapitaal, maak jouw organisatie aantrekkelijk voor toptalent en behaal meer resultaat met positief leiderschap. VeRecHR brengt mensen en organisaties in beweging. Daar wordt iedereen beter van. Jij als ondernemer, de mensen in jouw team én uitein­delijk ook de klant.

Albert Einstein zei het al: ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’. Succesvol worden en blijven in een snel veranderende markt is een grote uitdaging. Het vraagt veel van werknemers, maar ook van jou als onder­nemer of leidinggevende. En soms ben je daarin zelf je grootste obstakel. Wil je groei realiseren, heb je van alles geprobeerd om verandering in gang te zetten… en lukt dat maar niet, omdat:

  • je medewerkers minder gemotiveerd zijn dan je graag zou willen?
  • de kennis van jouw team niet aansluit bij de nieuwste ontwikkelingen in jouw branche?
  • je expertise mist op het gebied van team- en leiderschaps­ontwik­keling en verandermanagement?
  • je kampt met personeels­tekorten en het je maar niet lukt om dat ene talent, die juiste manager of de meest geschikte directeur te vinden?

Waar kunnen we je bij helpen?

1. Leiderschapscoaching

Als leidinggevende heb je een bepaalde visie en wil je doelen stellen en behalen. Dat kan alleen als iedereen in jouw team zijn schouders eronder zet.
Hoe krijg je mensen mee in jouw visie? Dat vraagt bovenal om positief leiderschap, iets wat waar we door middel van coaching met je aan werken.

2. Kennis vergroten

Elke branche verandert, ook die van jou. Dat vraagt om een groter of breder kennisniveau van jouw  team. Merk je dat jouw mede­werkers, ondanks hun inzet, net te vaak achter de feiten aanlopen  als gevolg van verouderde kennis en vaardigheden? VeRecHR helpt je graag bij het opzetten en inrichten van een passend opleidingstraject.

3. Verandermanagement

Om jouw klant goed van dienst te kunnen zijn, is het van belang om de nieuwste ontwikkelingen te kunnen omarmen. Dit vraagt niet alleen inspanning op het gebied van kennis en vaardigheden, maar wellicht ook om veranderingen binnen de organisatie zelf en de manier waarop teams  aangestuurd worden. VeRecHR is een ervaren strategisch partner als het gaat om ver­ander­­management.

4. Win die ‘War for talent’

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe, ook in jouw branche. Het binnenhalen van dat ene talent, maar ook het behouden van de toppers in jouw team, wordt een steeds grotere uitdaging. Met een uitgebreide arbeids­markt en organisatie-analyse brengen wij voor je in kaart hoe én waar je de juiste mensen vindt, op elk niveau. Daarnaast kunnen we het recruitmentproces uit handen nemen, waarbij we gebruik maken van persoonlijke assessment tools.

Contact

Arjan Kalhouri

Selma Stevense- Bakker

Arjan Kalhouri

Selma Stevense- Bakker

Een voorbeeld uit de praktijk:

“Eén van onze klanten, gespecialiseerd in het handhaven en controleren van richtlijnen en kwaliteitsvereisten, is van oudsher een proces-ingericht bedrijf. Nu steeds meer processen worden geauto­matiseerd, komt de focus steeds meer te liggen op het analyseren van data. De overstap van een proces-gedreven naar een data-gedreven organisatie heeft veel impact. Op de organisatiestructuur, maar ook op de medwerkers zelf. Hun dagelijkse werkzaamheden veranderen en ze missen de expertise om mee te gaan in die verandering. Medewerkers vragen zich af ‘wat betekent dit voor mijn werk? Ben ik wel geschikt voor een data-driven organisatie? En wil ik dit eigenlijk wel?’

Anno nu een bekend scenario voor veel organisaties. Als strategisch partner kan VeRecHR van grote toegevoegde waarde zijn in een dergelijk verandertraject. Denk aan het coachen van leidinggevenden én hun teams, het opzetten van opleidings­trajecten voor medewerkers en het vinden van nieuwe experts.